Ithala Edu Platform Survey / Inhlolovo ye Ithala Edu Platform

Ithala Edu Platform Survey

This survey is being distributed to all who registered on the Ithala Edu Platform website.  

Please note that even if you have completed Grade 12 your response to this survey questionnaire is very important as it will contribute to adding value to the Ithala edu Platform.
Completion will take you about 20 minutes.
 
The survey includes a random draw for rewards sponsored by Ithala. To be part of the random draw requires 100% completion of the survey, one entry per person, and submission of the completed survey questionnaire by the closing date: Fri 24 February 2023. 
 
The survey results will be announced on the Ithala edu Platform by Fri 3 March 2023.
Please click here for the survey in English.

Inhlolovo ye Ithala Edu Platform

Le nhlolovo isatshalaliswe kubo bonke Ababhalise kwi- Website ye- eduPlatform

Qikelela ukuthi noma ngabe ubusuphumelele waliqeda ibanga leshumi nambili kodwa izimpendulo zakho zibalulekile kuloluhlelo//

Ukuphendula kungathatha imizuzu engama- 20.

Le nhlolovo iyatholakala futhi enkundleni ye-Website: https://myithala.education
Le nhlolovo izoba nomncintiswano ozobe ukhokhelwe IThala. Ukuze ube sethubeni lokungenela lo mncintiswano kufanele uyiphendule yonke imibuzo. Umuntu ungena kanye kuphela, uma esegcwalise ngokugcwele wathumela.

Usuku lokuvala uLwesihlanu mhla zingama- 24 kuNhlolanja 2023 (24 February) Imiphumela yenhlolovo iyomenyezelwa enkundleni ye-Ithala edu Platform ngoLwesihlanu mhla zi-3 kuNdasa (March) 2023.

Please click here for the survey in isiZulu.
Ithala-Edu-Platform-our-story